Pod pojmem obrábění si lze představit především technologický proces, během kterého dochází k přeměně obráběného předmětu do požadovaného tvaru. Při tomto procesu je nutné dbát na přesné rozměry, podle kterých dochází k odebírání daného materiálu. Z toho důvodu se obrábění liší např. od dělení, tváření nebo odlévání.

Existuje několik metod obrábění. Mezi ty nejčastější patří obrábění kovů pomocí CNC strojů, ale také elektrojiskrové obrábění EDM.

Máte zájem o naše služby?

Neváhejte nás kontaktovat!